Membership through SMS etc. till 31 March, 2017 (West Bengal)

Sr. No. Name District Sr. No. Name District
1 DIPAK KUMAR BISWAS Kolkata North 41 Md. Mustaque Alam Uttar Dinajpur
2 Md. Pasarul Alam Uttar Dinajpur 42 Phanibhushan Singha Uttar Dinajpur
3 Imran Khan Howrah 43 Rahul Haque Uttar Dinajpur
4 Priyabrata Bera Pashchim Medinipur 44 Deepu Ray Uttar Dinajpur
5 Raja Guha Kolkata North 45 Akhter Imam Uttar Dinajpur
6 Barna Mandal South 24-Parganas 46 Md. Rezwan Alam Uttar Dinajpur
7 Hemanta Kumar Sinha Pashchim Medinipur 47 Qumrul Huda Uttar Dinajpur
8 Subrata Dey Pashchim Medinipur 48 Ramjan Ali Uttar Dinajpur
9 Chinmoy Sengupta Pashchim Medinipur 49 Ram Bharas Das Uttar Dinajpur
10 Dilip Mitra Pashchim Medinipur 50 Saharavb Alam Uttar Dinajpur
11 Dulalali Nag Kolkata North 51 Subhojit Chowdhury Uttar Dinajpur
12 Shipra Biswas Pashchim Medinipur 52 Abu Sayed Uttar Dinajpur
13 Ashis Kumar Mallick Pashchim Medinipur 53 Nasir Hussain Uttar Dinajpur
14 Kajal Kumar Dash Pashchim Medinipur 54 Nirmal Sarkar Uttar Dinajpur
15 Mohini Mahata Pashchim Medinipur 55 Priyabrata Bera Pashchim Medinipur
16 Mohitosh Chandra Pashchim Medinipur 56 Mrinal Kanti Sajwal South 24-Parganas
17 Ashutosh Rana Pashchim Medinipur 57 SUBRATO CHATTYAPADHAY North 24-Parganas
18 Nirod Baran Kundu Pashchim Medinipur 58 Kaushik Chowdhury Kolkata North
19 Samir Sahu Pashchim Medinipur 59 Pradip Ranjan Nandy Kolkata North
20 Animesh Basudhar Pashchim Medinipur 60 Pradyot Debnath North 24-Parganas
21 Subrata Mandal Pashchim Medinipur 61 Swapan Kumar Sengupta Kolkata North
22 Uttam Kumar Karan Pashchim Medinipur 62 INDRANIL BISWASH North 24-Parganas
23 Srijan Bishal Pashchim Medinipur 63 RAMEN LAHIRI North 24-Parganas
24 Dr A. K. Khanda Pashchim Medinipur 64 ASIM CHAKROBORTY North 24-Parganas
25 Subrata Routh Pashchim Medinipur 65 SURENDRA NATH NAYAK North 24-Parganas
26 Amit Kumar Mahata Pashchim Medinipur 66 RAGHUNANDAN SINGH North 24-Parganas
27 Chandan Mahanty Pashchim Medinipur 67 TRILOKE NATH TEWARI North 24-Parganas
28 Goutan Mahapatra Pashchim Medinipur 68 RAMESH GUPTA North 24-Parganas
29 Isto Ranjan Mahata Pashchim Medinipur 69 OM PRAKASH SHARMA North 24-Parganas
30 Jagannath Mahata Pashchim Medinipur 70 SUNIL KUMAR MONDAL North 24-Parganas
31 Subhasish Pal Pashchim Medinipur 71 SHYAM SUNDAR DAS North 24-Parganas
32 Partha De Pashchim Medinipur 72 TAPOSH KUMAR ROY North 24-Parganas
33 Matru Hasda Uttar Dinajpur 73 HARENDAR KR SRIWASTAV North 24-Parganas
34 Abdul Zabbar Uttar Dinajpur 74 ASHOK HALDER North 24-Parganas
35 Md Ashir Uttar Dinajpur 75 SANJEEB DUTTA North 24-Parganas
36 Md Talim Uttar Dinajpur 76 DEBASISH BOSE North 24-Parganas
37 Md Hafijul Islam Uttar Dinajpur 77 CHANDRA SEKHAR AICH North 24-Parganas
38 Dinesh Ch. Singh Uttar Dinajpur 78 Shyama Pada Ghosh Pashchim Medinipur
39 Abul Kalam Azad Uttar Dinajpur 79 Subir Jana Kolkatta South
40 Sadique Ali Uttar Dinajpur